مقاله آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دانش حقوق مدنی از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حق
مقاله آثار
مقاله اسقاط
مقاله نقل
مقاله انتقال قهری
مقاله فقه امامیه
مقاله قانون مدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی آثار و ویژگی های حق، به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه اهمیت خاصی دارد. شناخت این آثار و ارائه آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه کاربردی دارد و این امکان را فراهم می کند، که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقهای امامیه در بحث از حق به کار گرفته اند و به طور خاص فقهای متاخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تاکید نموده اند.
مشهور فقهای امامیه برای حق، در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: ۱٫ اسقاط پذیری حق ۲٫ نقل پذیری حق ۳٫ انتقال پذیری حق. برخی استادان، ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله، این آثار و ویژگیها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.