سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهاب الدین تقی پورجاوی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران،
بهرام ملک محمدی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران،
سجاد شمشیری – کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

در سال های اخیر افت شدید سطح آب زیرزمینی در نتیجه برداشت های بی رویه در دشت خانمیرزا، باعث تخریب شدید سرزمین وپیامدهای منفی محیط زیستی در آن منطقه شده است. در این مقاله، میزان تغییرات کاربری اراضی دشت خانمیرزا با استفاده از تصاویرماهواره ای سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۸۹ ارائه شدند. دادهای میزان تغییرات افت منابع اب زیرزمینی از ۱۰ چاه پیزومتریک استفاده شدند. ونیز با مطالعات میدانی مهمترین پیامدهای محیط زیستی مرتبط با عوامل بوجود اورنده آنها در منطقه مورد مطالعه شناسایی و بررسی گردیدند. نتایج نشان داد تغییرات افت سطح آب زیرزمینی تا میزان ۳۵/۸۰متر کاهش داشته است. بیشترین تغییرات کاربری ها در اراضی دیم به میزان حدود ۹۵۹۱ هکتار رخ داده است. پیامدهایی چون کاهش سطح مرغزارهای مرکزی و پیامدهای نشست عمومی زمین در دشت رخ داده است