مقاله آثار رفاهی اجرای سیاست حمایتی هدفمند در تامین امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۲۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: آثار رفاهی اجرای سیاست حمایتی هدفمند در تامین امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست های حمایتی
مقاله سبد مطلوب غذایی
مقاله سیستم تقاضای تقریبا ایده آل
مقاله آثار رفاهی
مقاله شاخص آسیب پذیری اقتصادی خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژبرکیانی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیها فرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه با توجه به لزوم هدفمندی یارانه ها به ضرورت اعمال سیاست های حمایتی در تامین امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر پرداخته می شود و از داده های تفصیلی هزینه- درآمد خانوار سال ۱۳۸۸ و تکنیک برنامه ریزی ریاضی (MGA)، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) و تغییرات جبرانی (CV) استفاده شده است. در این تحقیق سبد مطلوب غذایی بگونه ای معرفی شده است که ضمن تامین مقادیر ریز مغذی استاندارد مورد تایید جامعه پزشکی، محدودیت بودجه ای خانوار نیز در آن اعمال گردیده است. در مرحله بعد گروه های اصلی مواد خوراکی که بیشترین سهم در هزینه مواد خوراکی خانوار دارند معرفی شده است و پس از تخمین توابع تقاضای گروه های مزبور با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و روش الگوهای رگرسیونی به ظاهر مجزا (SUR) ضرایب توابع تقاضا بدست آمده است. سپس با استفاده از ضرایب تقاضا، مقادیر کشش های قیمتی خودی، متقاطع و درآمدی محاسبه شده است و از نتایج حاصله در برآورد آثار رفاهی استفاده شده است. قابل ذکر است با توجه به اینکه هدف این تحقیق تمرکز بر تامین امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر می باشد، با استفاده از شاخص آسیب پذیری اقتصادی خانوار که در این خصوص معرفی شده و مقایسه اثرات رفاهی تغییر قیمت برخی از کالاهای عمده خوراکی سبد خانوار، خانوارهای آسیب پذیر به عنوان جامعه هدف تبیین شده است و در نهایت با تاکید بر لزوم شناسایی جامعه مزبور، میزان اعتبار لازم برای حمایت از سبد مطلوب با درنظر گرفتن فرض آزاد سازی قیمت کالاهای معرفی شده در سناریوهای مختلف بدست آمده است.