سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

وقوع پدیده مخرب زلزله در نواحی شهری آثار زیانباری از جمله به زیرساختهای اقتصادی که از جمله شریانهای حیاتی محسوب می شوند وارد می سازد. در طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله سازه های اقتصادی از جمله سازه های مهم و حیاتی محسوب می شوند. ارتباط و تقابل میان سازمان های مختلف می تواند از افزایش این آثار ممانعت نماید. اقتصاد شهرها در برابر هر نوع شوک برون زا که زلزله از آن جمله است آسیب پذیری بالایی دارند و جبران کامل این آسیب پذیری تنها با امداد رسانی های موقتی و محدود به دوره بحران میسر نخواهد بود.در ای ن مقاله کوشش خواهد شد تا به بررسی اثرات زلزله بر زیرساختهای اقتصادی در شهرها و تبعات ناشی از آن بر اقتصاد شهرها در جز و اقتصاد کشور در سطح کلان پرداخته شود.