سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید اداوی – کارشنارس ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری- شرکت بهره برداری م
محمد منتظری – مدرس دانشگاه و مجری خط ۶ مترو تهران
آرش سعیدی مقدم – کارشناس مهندسی صنایع- شرکت بهره برداری متروی تهران

چکیده:

حمل و نقل شهری مسافران عامل مهمی در زندگی روزمره مردم بوده و سفر بهینه با سامانه های حمل ونقل همگانی و خصوصی باید دارای شاخصهای زیر باشد: ایمنی سفر، آسایشمسافر، سرعت جابجایی مسافر، ارزانی سفر، سفر پاک(به لحاظ اثرات زیست محیطی)، سهولت دسترسی، کاهشزمان انتظار و اتلاف وقت مسافران. در این مقاله ضمن بررسی شاخصهای عملکردی و خدماتی سامانه حمل و نقل ریلی متروی تهران و حومه از ابتدای بهرهبرداری تاکنون، آثار و تبعات فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست- محیطی بهرهبرداری از متروی تهران و حومه مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است. ملاحظه میگردد که آثار اقتصادی بهرهبرداری از متروی تهران و حومه به تنهایی بیشاز سرمایه گذاری اولیه برروی ساخت تونل و ایستگاه و خرید تجهیزات ثابت و متحرک بوده است.