سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید دلاوری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
آزاده حسامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا

چکیده:

هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرهای اقتصادی، زیست محیطی، بهداشتی و مخارج بهداشتی ایران در دوره زمانی۸۶-۶۰می باشد. برای این منظور در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی، تأثیر متغیرهایی نظیر درآمد سرانه (متغیر اقتصادی)، دی اکسید گوگرد (شاخص آلایندگی) و دیگر متغیرهای در نظر گرفته شده بر مخارج بهداشتی سرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولاً: اثر آلاینده زیست محیطی بر مخارج بهداشتی مثبت و از لحاظ آماری معنادار بوده است بعبارتی افزایش در انتشار آلاینده دی اکسید گوگرد موجب افزایش مخارج بهداشتی می شود. ثانیاً: درآمد سرانه اثر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی سرانه دارد. ثالثاً: کشش درآمدی مخارج بهداشتی کوچک تر از یک بوده و نشان دهنده آن است که مراقبتهای بهداشتی در ایران از نوع مخارج ضروری است.