مقاله آثار آزادسازی تجارت بر رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، مبادله آب مجازی و پایداری منابع: مطالعه موردی در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: آثار آزادسازی تجارت بر رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، مبادله آب مجازی و پایداری منابع: مطالعه موردی در استان فارس
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازی تجاری
مقاله آب مجازی
مقاله پایداری
مقاله رفاه
مقاله برنامه ریزی ریاضی مثبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجارت آزاد محصولات کشاورزی بر بهبود رفاه اقتصادی موثر است. تجزیه و تحلیل این سیاست در سال های اخیر یک هدف کلیدی برای کشورهای مختلف بوده است. از سوی دیگر، تجارت آب مجازی در سیاست های آب گزینه ای برای استفاده پایدار از منابع آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از جمله ایران بوده است. این مطالعه به بررسی تاثیر دو سیاست تجاری با و بی تجارت آزاد محصولات کشاورزی بر رفاه اقتصادی، داد و ستد آب مجازی و پایداری منابع آب می پردازد. این تحلیل با یک مطالعه موردی در استان فارس ایران و از راه یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت انجام شد. نتایج نشان داد که تاثیر سیاست آزادسازی تجاری بر داد و ستد آب مجازی مربوط به محصولات مختلف متفاوت است. به طور کلی این سیاست خالص صادرات آب مجازی را کاهش می دهد و منجر به حفظ و پایداری منابع آب در مناطق مورد مطالعه می گردد. علاوه بر این، سیاست آزادسازی تجاری منجر به اضافه شدن رفاه خالص مصرف کنندگان محصولات کشاورزی می شود. با این حال، افزایش رفاه خالص تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بستگی به تغییرات الگوی کشاورزی مناطق کشت قبل و بعد از اجرای این سیاست دارد.