سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد سیاح ورگ –
مهناز امیرپور –
عفت وحیدی مطلق –

چکیده:

دین مبین اسلام دین جامع و کامل است که دراین مکتب حیات بخش برای همه افرادو اقشارحق و حقوقاتی درنظر گرفته شده و اقتصادنیز ازموضوعاتی است که دراسلام درباره آن بسیارسفارش شده است اقتصادهمزاد دین مبین اسلام است درفرایند بیداری اسلامی کشورهای منطقه باید با اصلاحات ساختاری اقتصادی تا فرصتهای ضروری اشتغال و شکوفایی ایجاد گردد بیداری اسلامی درمنطقه پنجره جدیدی ازفرصت ها را برای گسترش شکوفایی اقتصادی به گونه ای که مردم خاورمیانه و شمال افریقا انتظاردارند دراختیارآنان قرارمیدهد رهایی ازعقب ماندگی اقتصادی و پیشرفت درکشورهای اسلامی مستلزم عزم راسخ ملی و همه جانبه از طرف مسئولین کشورها و مردم می باشد همه دست اندرکاران نظام و مردم جوامع اسلامی باید هوشیار باشند و اجازه ندهند موضوع پیشرفت اقتصادی این کشورهاه به حاشیه رانده شود و موضوعات بی اهمیت جای آن را بگیرند هدف اصلی این نوشتار بررسی اثار بیداری اسلامی براقتصاد منطقه است.