مقاله آت اکولوژی، فنولوژی، اتنوفارماکولوژی، ارزیابی فنل و فلاونویید کل و عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف سرشاخه های گلدار گیاه Dittrichia graveolens (L.) Greuter در روش های مختلف استخراج (رویشگاه بندرگز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: آت اکولوژی، فنولوژی، اتنوفارماکولوژی، ارزیابی فنل و فلاونویید کل و عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف سرشاخه های گلدار گیاه Dittrichia graveolens (L.) Greuter در روش های مختلف استخراج (رویشگاه بندرگز)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آت اکولوژی
مقاله آنتی اکسیدانی
مقاله اتنوفارماکولوژی
مقاله بندرگز
مقاله فنل و فلاونوئید کل
مقاله عطر پاییزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالی عایشه
جناب آقای / سرکار خانم: مازندرانی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظوربررسی مهمترین نیازهای اکولوژیکی، فنولوژیکی و ارزیابی فنل، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی، سرشاخه های گلدار گیاه معطر و دارویی عطر پاییزی Dittrichia graveolens (L.) Greuter در رویشگاه بندرگز استان گلستان طی بهار تا پاییز ۱۳۹۲ انجام گرفت به همین منظور سرشاخه های گلدار گیاه در مرداد ماه جمع آوری و همزمان مهمترین اطلاعات طب سنتی در مورد گیاه مورد مطالعه از مردم محلی اخذ و ثبت گردید. عصاره گیاه با استفاده از دو حلال متانول و اتانول ۸۰ درصد با استفاده ازدو روش ماسراسیون و التراسونیک، میزان فنل کل و فلاونوئید کل به روش اسپکتوفوتومتری و فعالیت آنتی اکسیدانی نیز با استفاده از روش DPPH اندازه گیری و نتایج در سطح p>0.05 ارزیابی شد. نتایج نشان داد گیاه خودروی عطر پاییزی به طول ۴۵ تا ۱۵۰سانتی متر بسیار سازگار به رویشگاه ساحلی بندرگز (۱۴-متر) با اقلیم نیمه مرطوب، بارش سالانه ۳٫۵۷۷ میلیمتر، متوسط حرارت سالانه ۷٫۱۸ درجه سانتی گراد و در خاک هایی با بافت سیلت-لومی، اسیدیته ۷٫۷ و هدایت الکتریکی ۵٫۸ درصد می روید رشد رویشی گیاه از نیمه اول فروردین آغاز و تا مردادماه ادامه دارد. ظهور گل ها از نیمه اول تیرماه، میوه ها از شهریور و سپس پراکنش دانه ها از مهر آغاز و خزان می کند. در طب سنتی از سرشاخه های معطر گیاه به همراه گیاهان درمنه و برازمبل به عنوان ضدعفونی کننده، مسکن، ضد التهاب و آنتی پاتوژن قوی استفاده می شود. نتایج نشان داد که عصاره متانولی گیاه مستخرج از روش اولتراسوند از بیشترین مواد موثره فنلی (۰٫۰۹۲mg/g)، فلاونوئید کل (۰٫۰۴۵ mg/g) و نیز از عملکرد بهینه آنتی اکسیدانی در مهار رادیکال های آزاد با میزان (IC50=67mg/m1) برخوردار است.