سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هیرش رحیم زادگان – کارشناس ارشد منابع طبیعی جنگلداری
طاهر شهیدی – کارشناس جنگل و مرتع

چکیده:

دراثرآتش سوزی هرساله خسارات زیادی به عرصه های طبیعی وارد می شود که میتواند عوامل مختلف عمدی یا غیرعمدی داشته باشد بعلاوه شدت این آتش سوزی ها نیز میتواند تحت تاثیر عوامل مختلف ی از جمله وضعیت و نوع پوشش گیاهی بارندگی نحوه چرای دام امکانات و تجهیزات و .. باشد مبارزه با آتش سوزی و اطفا حریق مستلزم داشتن آمادگی و داشتن اطلاعات کافی از عوامل مختلف تاثیرگذار بر ان نحوه برخورد و تهیه امکانات لازم است درمطالعه حاضر سعی در بررسی تغییرات درسطح و تعداد آتش سوزی ها با تغییرات درمیزان بارندگی ها به استناد آمار آتش سوزی ها ثبت شده دراداره منابع طبیعی بانه و ایستگاه هواشناسی بانه با هدف اطلاع از نحوه این تغییرات و آمادگی و پیش بینی تجهیزات و اعتبارات لازم قبل از شروع فصل آتش سوزی است.