سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر عابدی – استادیاراقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هدف از این مطالعه، استفاده بهینه از منابع آب وخاک وسایرنهاده های موردنیاز برای چهار محصول گندم، یونجه، سیب زمینی و چغندر قند بااستفاده ازالگوی برنامه ریزی خطی دراستان چهارمحال و بختیاری است.برای این منظورابتد ا، نقشه های تناسب کیفی، کمی و اقتصادی بر اساس نقشه خاک، اطلاعات اقلیمی و عملکرد محصول در منطقه مورد مطالعه، تعیین گردیدند. در مرحله دوم، اطلاعات لازم در ارتباط با نهاده های مورد نیاز، بویژه آب وخاک، با استفاده ازنمونه برداری وتست های لازم ونهایتا تکمیل پرسشنامه در تعدادی از مزارع که بطور تصادفی در واحدهای این نقشه ها انتخاب شده بودند جمع آوری گردیدند ودرآخر با استفادهاز الگوی برنامه ریزی خطی، متغیرهای لازم برآورد شدند . نتایج نشان داد که الگوی کشت محصولات در منطقه بایستی تغییر یابد تا علاوه بر تخصیص بهینه نهاد ه ها، بازدهی عملکرد حاصل از کشت محصولا ت موردمطالعه نیز افزایش یابد.