مقاله آب و تری اتیل آمین، محیطی مناسب برای انجام سریع و کارآمد تراکم کنووناگل و واکنش گیوالد در شرایط زیست سازگار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۲۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: آب و تری اتیل آمین، محیطی مناسب برای انجام سریع و کارآمد تراکم کنووناگل و واکنش گیوالد در شرایط زیست سازگار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم کنووناگل
مقاله واکنش گیوالد
مقاله شرایط آبی
مقاله تری اتیل آمین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبائی محمدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حضور آب و تری اتیل آمین، آلدهیدهای گوناگون و کتون های خطی و حلقوی در واکنش با مالونونیتریل یا اتیل سیانواستات دچار تراکم کنووناگل می شوند و فراورده های آلفا، بتا – سیر نشده متناظر را در مدت زمان های به نسبت کوتاهی با بازده های بالایی به دست می دهند. این فراورده ها خود می توانند به شکل مرحله ای یا درجا در واکنش گیوالد به کار روند تا ترکیب های ۲-آمینوتیوفن مربوط را در طی تنها چند ساعت ایجاد کنند.