سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

باقر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهوا
عبدالرحیم هوشمند – استاد یار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز.
زینب غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
سعید شیری آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده:

آبی که در مراحل مختلف تولیدات کشاورزی و دیگر کالاها استفاده م یشود، آب مجازی ذخیره شده در آ نها نامیده میشود. با توجه به اهمیت کشاورزی، در این مقاله به آب مجازی در کشاورزی پرداخته م یشود. تجارت محصولات کشاورزی جریانی ازآب مجازی را به وجود م یآورد، این جریان یک جریان درون منطقه ای و بین المللی است. در هر کشوری یکی از اهداف، تامین امنیت غذایی است. با توجه به اینکه کشور ایران در تامین برخی از محصولات استراتژیک مانند گندم نیاز به خودکفاییدارد از این رو م یتوان با بهره گیری از آب مجازی و امنیت غذایی به این مهم دست یافت. در ادامه راه کارهایی برای تامینامنیت غذایی با استفاده از آب مجازی ارائه شده، که شامل محاسبه آب مصرف شده برای تولید محصولات آب بر، ترسیم مسیرهای آب مجازی درون کشوری و محاسبه دبی آ نها و استراتژیASCP است.