سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

باقر یوسفی – دانشجویکارشناسی ارشد آبی اری و زهکشی
سعید شیری آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
زینب غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

آبی که درمراحل مختلف تولیدات کشاورزی و دیگر کالاها استفاده می شود آب مجازی ذخیره شده درآنها نامیده می شود با توجه به اهمیت کشاورزی دراین مقاله به آب مجازی درکشاورزی پرداخته می شود تجارت محصولات کشاورزی جریانی از آب مجازی را به وجود می آورد این جریان یک جریان درون منطقه ای و بین المللی می باشد درهرکشوری یک ی از اهداف تامین امنیت غذایی است با توجه به اینکه کشور ایران در تامین برخی از محصولات استراتژیک مانندگندم نیاز به خودکفایی دارد از این رو می توان با بهره گیری از آب مجازی و امنیت غذایی به این مهم دست یافت درادامه راه کارهایی برایتامین امنیت غذایی با استفاده از آب مجازی ارایه شده که شامل محاسبه آب مصرف شده برای تولید م حصولات آب بر ترسیم مسیرهای آب مجازی درون کشوری و محاسبه دبی آنها و استراتژی ASCP می باشد.