سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحیم هوشمند – استاد یار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران
باقر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران
فاطمه الماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

آبی که در مراحل مختلف تولیدات کشاورزی و دیگر کالاها استفاده می شود، آب مجازی ذخیره شده در آن ها نامیده می-شود. با توجه به اهمیت کشاورزی، در این مقاله به آب مجازی در کشاورزی پرداخته می شود. تجارت محصولات کشاورزی جریانی از آب مجازی را به وجود می آورد. این جریان، یک جریان درون منطقه ای و بین المللی می باشد. در هر کشوری یکی از اهداف، صرفه جویی در آب مجازی است. با توجه به ارتباط آب مجازی و میزان بهره وری آب، افزایش بهره وری آب در کشاورزی، می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در صرفه جویی آب مجازی باشد. در ادامه راه کارهایی برای صرفه جویی در آب مجازی و بهره وری آب ارائه شده، که شامل فناوری های نوین در مدیریت سیستم آبیاری و روش های مدیریتی و زراعی می باشد که از مهمترین آنها استراتژیASCPاستفاده از روش های نوین آبیاری و همچنین استفاده از مدل های ریاضی است.