سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا خسروانی – گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه فسا
امیرحسین پارسامهر – گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه فسا
بهاره محمدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا
عطوفت دارابی – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا

چکیده:

کمبود گسترده آب یکی از مسائل مهم و اساسی در جهان امروز است که افزایش روز افزون جمعیت سبب حادتر شدن این مسئله شده است. وجود خشکسالی های پی در پی در کشور سبب شده است تا نگرش نوینی در اصلاح الگویمصرف شکل گیرد. یکی از این سیاست ها، پر رنگ شدن مفهوم آب مجازی است که از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان آب برخوردار است. آب مجازی آبی است که در مراحل مختلف تولید یک کالا استفاده می گردد ومقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان می باشد . کشورهای کم آب باوارد کردن محصولات پرمصرف آب، این آب را ذخیره کرده، سپس می توانند این آب را در فعالیت های اقتصادی بکار ببرند که عایدات بیشتری نصیب آنها خواهد کرد. چنین سیاستی فشار را از منابع آب این کشورها برداشته و آب می تواند بهجای اینکه در تولید منابع غذایی به کار رود، برای استفاده در خشکسالی ها ذخیره شود که این خود یکی از بهترین الگوهای مصرف آب می باشد