سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا مکنون – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد طاهرشمسی – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا روزه گیر – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی آب
ملیحه نصیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

امروزه اکثر محققان و دانش پژوهان منابع آب به این نتیجه رسیده اند که کاستی های موجود در این زمینه به دلیل کمبود منابع آب فیزیکی نیست بلکه این کاستی ها به دلیل مدیریت ضعیف منابع آب می باشد از جمله راهکارهای مدیریتی جدید منابع آب آب مجازی است منشا آب مجازی آب آبی و آب سبز است آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی آب آبی را تشکیل میدهند در حالیکه به رطوبت خاک در مناطق غیر اشباع آب سبز می گویند به آب آبی که در مراحل مختلف تولید یک کالا استفاده می گردد آب مجازی آبی ذخیره شده در کالا نامیده می شود یکی ازموثرترین پارامترهای تاثیر گذار آب مجازی آبی تبخیر و تعرق است و با توجه به شرایط آب و هوایی مختلف ایران محتوی آب مجازی آبی متفاوت خواهد بود دراین تحقیق محصولات زراعی گندم، جو ، برنج ، سیب زمینی و گوجه فرنگی به عنوان محصولات مهم در رژیم غذاییکشور و استراتژیک در واردات و صادرات کشور مورد مطالعه قرارگرفته اند