سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ودود نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

افزایش جمعیت از یکسو و گسترش بحران کم آبی از سوی دیگر کشورهای مختلف را واداشته تا دربرنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان آبی خود مفهوم جدیدی به نام آب مجازی را مدنظر قرار دهند آب مجازی مقدار آبی است که یک کالا و یا یک فراورده کشاورزی طی فرایند تولید آن را مصرف مینماید تا به مرحله تکامل برسد و مقدار آ« برابر جمع کل آب مصرفی درمراحل مختلف زنجیره تولید است بسیاری از کشورهای مناطق خشک و نیمه خشک با واردات مواد غذایی بخشی از آبی را که برای تولید داخلی محصولات نیاز است برای استفاده درصنایع دگیر به کار بسته و حتی برای مواقع خشکسالی ذخیره می نماید دراین مقاله علاوه برتعریف مفاهیم مهم آب مجاری و امنیت غذایی مقدار این آب درفراورده های مختلف کشاورزی درمناطق مختلف آورده شده و با توجه به این آمار و ارقام راهکارهایی جهت مدیریت بهینه و نیل به توسعه پایدار منابع آب ارایه شده است.