سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا پیرایش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجتبی صانعی – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

بشستگی موضعی اطراف پایههای پل، یکی از دلایل تخریب بسیاری از پلها در جهان است. در اثر وجود تکی هگاه در مسیر جریان، درفشار هیدرواستاتیکی بالادست و پایین دست اختلاف به وجود میآید که باعث ایجاد جریان آشفته و گردابی در اطراف تکی هگاه میشود. این جریان گردابی مکانیزم اصلی آ بشستگی موضعی به حساب میآید که در دراز مدت باعث ایجاد حفره در دماغه تکی هگاه شده و احتمال شکست سازه را به همراه خواهد داشت. یکی از روشهای کاهش عمق آ بشستگی استفاده از شمعهای قربانی است. در مطالعه حاضر نتایج یک دسته آزمایش با تعداد متغیر شمع غیر مستغرق در فاصله ۲L, Lعرض تکیه گاه در بالا دست تکیه گاه برای رسیدن به مطلوبت ترین تعداد شمع از نظر کاهش حجم و عمق آ بشستگی آورده شده است. آزمایشها در شرایط آ بشستگی آب زلال، در عمق ثابت و سه دبی مختلف در فلومی به طول ۱۴ متر، عرض ۶۰ سانت یمتر و عمق ۶۰ سانت یمتر صورت گرفته است. نتایج آزمایشها نشان داد تعداد ۹ شمع، بیشترین کاهش در ماکزیمم عمق و حجم آ بشستگی را ایجاد میکند.