سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اردوان نیکنام – کارشناس ارشد شرکت آبفای فارس و کارشناس رسمی دادگستری

چکیده:

دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه کشور پهناور ایران با لحاظ ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی آن بدون توجه به مطالعات پایه، قوانین ومقررات موجود و نیز بسط و توسعه این قوانین با در نظر گرفتن نیازها و مقتضیات زمانی و مکانی جدید، ممکن نخواهد بود. بررسی اجمالی قوانین،آیین نامه ها، ساختار حقوقی و قانونی و نحوه گردش کار قوانین و موضوعات مرتبط با مقوله آب درکشور همراه با ارایه پیشنهاداتی جهت کارایی بیشتر این قوانین وساختارها موضوع این نوشتار خواهد بود.درپایان نیز به تفصیل نقش و سهم آب در برنامه چهارم و پنجم توسعه و نیز راهبردهای درازمدت توسعه منابع آب کشور مورد بررسی قرار می گیرد