سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فضل اله کریمی قطب آبادی – کارشناس ارشدجغرافیا
محمد ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:

مناطق خشک به دلیل نامناسب بودن شرایط اقلیمی با محدودیت منابع آب روبرو می باشند یکی از شیوه های تامین آب دراین مناطق احداث آب انبار برکه میب اشد دراین مقاله سعی شده است که وضعیت آب انبارها درجنوب استان فارس و ناحیه لارستان مورد بررسی قرارگیرد روش تحقیق ترکیبی تحلیلی توصیفی پیمایش می باشد و اطلاعات مورد نیاز به دو روش کتابخانه ای میدانی گردآوری شدها ست نتایج این تحقیق نشان میدهد که با وجود دسترسی به آب اشامیدنی سالم درسطح ناحیه لارستان هنوز بیشتر مردم آب مورد نیاز خود را از آب انبارها تامین مینمایند و اقدامات مناسب درجهت بازسازی و مرمت این گونه سازه ها ضروری میب اشد.