سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت میان آبادی – دانشجوی دکتری هیدروپلیتیک

چکیده:

کمبودوتوزیع نامناسب منابع آب افزایش بی رویه مصرف توزیع غیریکسان بارندگی و عدم وجود جایگزین مناسب برای منابع آب سبب ایجاد تنش و بحرانهای سیاسی دربرخی ازمناطق دنیا شده است که این مساله سبب امنیتی شدن منابع آبی و مسائل هیدروپولیتیک شده است تامین منابع آب کافی درمناطق مرزنشین و شهرهای مرزی تاثیر بسیارزیادی درتامین امنیت مناطق مرزی دارد که باید بطورجد مورد توجه مسئولان و دولتمردان قراربگیرد یکی از مشکلات تامین امنیت درمناطق مرزی آنست که بسیاری از مسئولان استانی و کشوری تنها ازمنظر نظام یو یا سیاسی به مقوله امنیت نگریسته و از اهمیت و تاثیر بسزای آب و رودخانه های مرزی بعنوان یک عامل مهم و تاثیر گذار درتامین امنیت شهرهای مرزی غافل می مانند از این رو دراین مقاله سعی برآنست که ضمن بررسی مفاهیمی چون بحران اب و جنگ اب به بررسی نقش و اهمیت آب و رودخانه های مرزی درتامین امنیت مناطق مرزی پرداخته شود.