سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حسین شریفان – استادیار گروه مهندسی آب
ابوطالب هزارجریبی – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

یکی از فاکتورهای اساسی در بهبود کارایی مصرف اب ، تبخیر – تعرق (ET) می باشد، به طوری که نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده موید این نکته است. هدف از انجام این تحقیق ، ارائه معادله تجربی برای برآورد ET محصول گوجه فرنگی با استفاده از داده های هواشناسی می باشد. در این پژوهش که در مرکز تحقیقاتیت دانشگاه گرگان انجام شد، میزان آب مصرفی محصول گوجه فرنگی در سه تکرار گلدانی و در شرایط آب شور به صورت وزنی اندازه گیری گردید . سپس رابطه این مقادیر در سطوح مختلف شوری با داده های هواشناسی در دو دسته دمایی و ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. در دسته دمایی پارامترهای وابسته به دما نظیر دمای حداقل ، حداکثر و در دسته ترکیبی علاوه بر داده های دما ، رطوبت نسبی ، سرعت باد و ساعات آفتابی استفاده شدند. نتایج نشان داد که هر چه تعداد پارامترهای مورد استفاده بیشتر شود، دقت معادله افزایش می یابد.