سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نکیسا درجه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، فارس
مهرداد محمدنیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
علی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

امروزه استفاده مجدد از پساب به عنوان یکی از منابع پایدار آب در کشاورزی حائز اهمیت میباشد.استفاده از پساب برای آبیاری گیاهان زینتی قابل قبول است به خصوص که به دلیل غیر خوراکی بودن این گیاهان میزان نگرانی عمومی در نتیجه استفاده از پساب تا حد قابل ملاحظه ای کمتر از گیاهان مثمر است. باتوجه به کمبود آب در مناطق خشک ونیمه خشک، بهره برداری مجدد از آب های نامتعارف از جمله پساب فاضلاب های شهری وصنعتی با رعایت ملاحظات زیست محیطی جهت جبران بخشی از این کمبو د ضروری است. این پژوهش گلدانی و به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد که در آن آب پساب فاکتور اول (شامل ۵ سطح :صفر درصدپساب و۱۰۰%آب ابیاری، ۱۰ درصد پساب۹۰%اب آبیاری، ۲۰ درصد پساب و ۸۰% آب آبیاری، ۵۰ درصد پساب و۵۰%آب آبیاری، ۱۰۰ درصد پساب) و فاکتور دوم گونه گیاهی : وتیور گراس Vetiveria Zizanioides بود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی استفاده از پساب صنعتی کارخانه تولید فرمالدهید در آبیاری گونه گیاهی و توسعه استفاده ازفناوری گیاه پالایی در مدیریت بهینه و سازگار با محیط زیست پسابهای صنعتی است. نتایج نشان داد که تیمارهای۱۰ و ۲۰ درصد به خوبی خود را با شرایط سازگار کرده و قابلیت تکمیل دوره زندگی خود را دارا می باشند.