سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

باقر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید بهزاد – استاددانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم آب گروه ابیاری و زهکشی
سعید برومندنسب – استاددانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم آب گروه ابیاری و زهکشی
مصطفی رحمانشاهی زهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

کمبودآب شیرین در سالهای اخیر منجر به این شده است که استفاده مجدد از هرز آب ها و شیرین کردن آبهای شور امری ضروری به نظر اید آبیاری چگالشی CI یک سیستم توسعه یافته نوین است که برای این نیازها معرفی شده است آبیاری چگالشی ترکیبی از نمک زدایی خورشیدی و آبیاری می باشد دراین سیستم از تقطیر کننده های خورشیدی برای اشباع کردن هوای عبوری از روی آبهای شور و نامتعارف استفاده می شود سپس این هوای گرم و مرطوب به درون سیستم لوله های زیرزمینی هدایت شده تا در آنجا سرد شود بخار آب موجود در هوا بصورت آب شیرین برروی دیواره های لوله ها چگالش می یابد اگر از لوله های زهکشی استفاده شده باشد آب چگالش یافته و هوای مرطوب از درزهای لوله ها به درون خاک نفوذ می کنندو عمل آبیاری و هوادهی خاک را انجام میدهند زمانی که از لوله های PVC معمولی بدون سوراخ استفاده شود می توان آب اشامیدنی را در انتهای لوله ها جمع اوری کرد.