سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا شجاعت – دانشجوی عمران اراضی کشاورزی
وحید محصلی – عضو هیئت علمی مرکز آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی فارس

چکیده:

یکی ازعوامل مهم که حفظ و توسعه کشاورزی اراضی فاریاب را درنواحی خشک محدود می سازد کمبود آب است دراین راستا میتوان از مصرف آبهای با کیفیت پایین یا غیرمتعارف بهره گرفت درمورد مصرف فاضلاب جهت کشاورزی کمترین آگاهی مربوط به اثرات درازمدت مصرف آن می باشد که اطلاعات کاملی دررابطه با مصرف مداوم فاضلاب برروی خصوصیات و طبیعت خاک وجود ندارد به منظور ارزیابی کیفیت اب چاه و پساب فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری از استانداردهای پیشنهادی سازمان خواروبار جهانی فائو ۱۹۸۵ استفاده شده است تامین عناصر کودی توسط فاضلاب از انجا اهمیت می یابد که اصلاح اراضی کشاورزی و افزایش حاصلخیزی آنها ازعمده ترین هزینه های جاریدرتمامی فعالیت های کشاورزی به شمار می آید برخی از ویژگیهای شیمیایی لجن موجود درپساب ها به این ترتیب است که این ترکیب دارای حدود ۲۱ درصد مواد الی می باشد که میتواند اثرات مطلوبی برویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و نهایتا رشد و عملکرد گیاه داشته باشد پساب و لجن فاضلاب نیز دارای مقادیر زیادی از عناصر کم مصرف و فلزات سنگین می باشند