سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منا کوهستانی سرند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
فرشاد ورامینیان – دانشیار دانشگاه سمنان

چکیده:

فرایند آبگیری اسمزی برای بدست آوردن مواد غذایی با کیفیت بالا رطوبت متوسط اعمال شده است آب گیری اسمزی دربسیاری از موارد برای حذف آب از میوه ها و سبزیجات بوسیله غوطه وری درمحلول آبی از شکر و یا نمک درغلظت بالا استفاده می شود بطور کلی آب گیری اسمزی روند کندی دارند نیاز به روشهای اضافی برای افزیاش انتقال جرم بدون اثر نامطلوب برکیفیت است دراین پژوهش روشهای مختلف آبگیری اسمزی سیب مورد مطالعه قرارگرفته است سیب ها به شکل مکعب با ابعاد ۱۱ میلی متر برش خوردند و محلول اسمزی با غلظت شکر ۶۰ درصد وزنی / وزنی تهیه شدند. درزمانهای ۴۵ و ۱۰۵ و ۱۶۵ و ۲۲۵ دقیقه بعد از شروع فرایند نمونه برداری شد نسبت میوه به محلول ۱ به ۳۰۰ و دمای محلول در ۴۰-۳۵ درجه سانتی گراد ثابت نگهداشته شد آزمایشها با هست روش مختلف تحت فشار خلا و تحت فشار اتمسفر توسط دستگاه ساخته شده انجام شد