سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید اسناوندی – کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محمد قربانی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پوشش های برنزی به دلیل مقاومت سایش، اکسیداسیون و خوردگی بالا کاربردهای گسترده ای در صنعت دارند. اما آبکاری برنز (مس-قلع) از حمام سیانیدی به دلیل مسائل زیست محیطی محدود شده است. در این تحقیق رسوب ذراتکاربید سیلیسیوم در ابعاد میکرو و نانو در فرآیند آبکاری آلیاژی از طریق یک حمام غیر سیانیدی مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد با افزایش غلظت ذراتSiC در ابعاد مختلف در حمام، درصد ذره و قلع در پوشش افزایش می یابد. افزایش دانسیته جریان الکتریکی نیز موجب افزایش مقدار قلع و کاهش درصدSiC در پوشش می شود. حضور ذره در حمام اندازه دانه پوشش بدست آمده را افزایش داد اما۴/۲%کاربید سیلیسیوم با ابعاد میکرومتر، ضریب اصطکاک برنز را از ۰/۷۳ به۰/۵۳کاهش داد در حالیکه ۴/۱% نانوذره sic این عدد را به ۰/۲۸ رسانید. نتایج نشان دادند که حضور ذرات SiC مقاومت به سایش رسوب به دست آمده را نیز افزایش می دهد