سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر اظهری – استادیار دانشگاه آزاد صفادشت
رضا تقی پور – استادیار دانشگاه مازندران
محمد علیزاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

آبشستگی موضعی پایه های پل یکی ازمهمترین عللی است که ممکن است منجر به آسیب جدی و یا حتی فروریختن پل گردد دراین مطالعه عمق آبشستگی موضعی اطراف گروه سه پایه دایره ای شکل تحت شرایط آب زلال و رسوبات بستر یکنواخت بطور ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت درازمایشات انجام شده انواع شرایط شامل قطر اندازه رسوبات فواصل بین پایه اهی دبی ها و زوایای برخورد جریان مختلف درنظر گرفته شد اثرزاویه برخورد جریان برعمق ابشستگی موضعی گروه پایه با استفاده از زاویه قوس کانالی که پایه ها درانتهای آن قوس قرارمیگیرند بیان گردید با اعمال تغییراتی که درپارامتر شدت جریان و اضافه نمودن ضرایب فواصل بین پایه ای و زاویه قوس کانال دررابطه تخمین عمق آبشستیگ شپارد رابطه ای کاربرد به منظور پیش بینی ماکزیمم عمق آبشستگی موضعی درگروه سه پایه ارایه گردید.