سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیبه قدسی – دانشجوی دکتری عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد بخشمهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آبشستگی پدیده ای طبیعی استکه بوسیله عمل فرسایشجریان آب بر روی بستر و کناره های کانال رسوبی رخ می دهد. بنابراین عمق آبشستگی به خصوصیات جریان، مصالح بستر، ابعاد هندسی پل و ابعاد فونداسیون وابسته است. تعجبآور نخواهد بود که روابط مختلفموجود برای تخمین عمق آبشستگی مقادیر متفاوتی ارائه می دهند. ای مقاله به بررسی روابط موجود برای تخمین عمق آبشستگی اطرافپایه پلها می پردازد.