سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر علی اولاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
ندا محمدی – کارشناس ارشد علوم خاک دانشگاه تهران
علی نجفی فر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
علی شیر افروس – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در شرایط اقلیمی خشک حاکم بر ایران، آب مهمترین منبع موثر در توسعه بخش کشاورزی و جنگلهای زاگرس مهمترین منبع تامین و حفظ آب به شمار می روند. در این مقاله ضمن اشاره به نحوه تاثیر گذاری جنگلها در حفاظت از منابع آب و خاک ، نقش بارز جنگلهای زاگرس در هدایت بهینه چرخه آب، در شرایط خشک ایران بطور اخص تشریح شده است. در پایان پیشنهاداتی مبنی بر لزوم اهتمام بخش های اجرایی ذیربط، به جامع نگری و هماهنگی با توان اکولوژیک و شرایط اقتصادی اجتماعی واحدهای زیست محیطی، در چهارچوب طرح جامع آمایش سرزمین، بعنوان مهمترین لوازم امنیت غذایی و توسعه پایدار در منطقه زاگرس، ارائه شده است.