سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر تقوی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه خوارزمی، تهرانسازمان زمی
مهدی مرادی – آارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

کانسار لجنه در جنوب – جنوب شرقی شهرستان شاهرود، در فاصله ٢٨ آیلومتری خاور جاده آسفالته شاهرود-ترود واقع است . واحدهای سنگی رخنمون دار محدوده مورد مطالعه واحد های آهکی پرمین و سنگهای آذرین با ترکیب کوارتزمونزونیت – دیوریت گابرو است. نفوذ سنگهای آذرین با ترآیب حدواسط تا بازیک مجاورت آهکهای پرمین باعث کانه زایی اسکارنی آهن و مس -طلا شده است . رخنمون کانسار به دوبخش شمالی و جنوبی قابل تقسیم است. کانه زایی درون و برون اسکارن به ترتیب در بخش شمالی و جنوبی غالب است.