سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شبنم هسراک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه بیوتکنولوژی کشا
رضا ضرغامی – هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
فرح فراهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، گروه زیست شناسی، قم، ایران
محمود خسروشاهلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه بیوتکنولوژی کشا

چکیده:

سیستم آئروپونیک یکی جدیدترین روش پرورش گیاه سیب زمینی و تولید مینی تیوبرمی باشد. در این تحقیق، پس از گرما درمانی و کشت مریستم و اطمینان از عاری بودن گیاهچه ها به روش الایزا، در ابتدا ازدیاد گیاهچه های عاری از ویروس سیب زمینی رقم ساتینا در بیوراکتور نیمه پیوسته انجام شد. پس از ۲۱ روز گیاهچه های ازدیاد شده به سیستم آئروپونیک منتقل شدند. در این سیستم همه شرایط مورد نیاز رشد فراهم شده و نیازی به استفاده در گلخانه نمی باشد و گیاه تا پایان آخرین برداشت در این سیستم به رشد خود ادامه می دهد. ۶۰ روز پس از کشت گیاهچه ها، القا غده زایی آغاز گردید. در طی دوران رشد ۶ بار برداشت مینی تیوبرها انجام شد. در آخرین برداشت ویژگی های طول ریشه (سانتی متر)، تعداد شاخه، طول بلندترین شاخه (سانتی متر)، تعداد گره بلندترین شاخه، تعداد برگ بلندترین شاخه، مساحت بزرگترین برگ بلندترین شاخه (سانتی متر مربع)، تعداد استولون، تعداد غده، وزن هر مینی تیوبر، قطر هر غده (سانتی متر)، تعداد چشم هر مینی تیوبر و عملکرد هر گیاه نیز اندازه گیری گردید. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی بسیار بالای این روش در پرورش گیاه سیب زمینی و تولید مینی تیوبر است، علاوه بر اینکه به دلیل عدم نیاز به گلخانه، هزینه های تولید نیز بسیار کاهش می یابد